PROGRAM – GRANICE 2019

I DZIEŃ – 25 WRZEŚNIA 2019


10:00-10:30    Uroczyste otwarcie Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic

 • Robert Głowacki – Prezes Targów Lublin S.A.
 • Piotr Walczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef KAS
 • Sylwester Tułajew –  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • dr hab. Leszek Bielecki, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

10:30-10:45    Prezentacja: Izrael – 6 typów granicy

Dr Ephraim Sneh – emerytowany generał, były wiceminister obrony Izraela, Szef Komisji Obrony Parlamentu Kneset


10:45-11:45    Panel I: Zagadnienia bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego na granicy zewnętrznej

 1. Prezentacja: Wyzwania i perspektywy bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego na granicy zewnętrznejpodinsp. Grzegorz Skowronek – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 2. Prezentacja: Zagrożenia związane z naruszaniem praw własności intelektualnejBartosz Krakowiak – Członek Zarządu, Rzecznik Patentowy Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych
 3. Prelekcja: Rola administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
  dr hab.  Marek Leszczyński Dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 4. Panel dyskusyjny
  Moderator: nadkom. Sobiesław Szydło – Przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej | Uczestnicy: nadkom. Grzegorz Skowronek – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie; Bartosz Krakowiak – Członek Zarządu Rzecznik Patentowy Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych; Aleksandra Maciejewicz – Kancelaria LAWMORE Warszawa; ppłk SG Sławomir Klekotka – Naczelnik Wydziału Służby Granicznej Zarządu Granicznego KGSG

11:45-12:00    Przerwa kawowa


12:00-12:30    Pokaz grupy realizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej


12:30-13:45    II Panel – Granica morska – Bezpieczeństwo i sprawny przepływ towarów na przykładzie wspólnych działań biznesu i administracji

 1. Prezentacja: Rozwój polskich portów morskich oraz współpracy z administracją publiczną
  Adam Żołnowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych DCT Gdańsk SA
 2. Prezentacja: Systemowe uwarunkowania ochrony morskiej granicydr inż. Andrzej Kilian
 3. Panel dyskusyjny
  Moderator: Robert Hołubasz – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie | Uczestnicy: Adam Żołnowski- Prezes DCT, Przedstawiciel portu  w Szczecinie; Rafał Szramka – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku; Izabela Pilachowska  – Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

13:45-14:15    Lunch


14:15-15:30    III Panel – Granica kolejowa – Małaszewicze Tory 24

 1. Prezentacja: Plany dotyczące modernizacji infrastruktury kolejowej na granicy
  Jakub Kapturzak – Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury
 2. Prezentacja: Rozwój wymiany towarowej w transporcie kolejowym z Chinamipodinsp. Dariusz Jówko – Zastępca Kierownika Oddziału Celnego w Małaszewiczach
 3. Panel dyskusyjny
  Moderator: Magdalena Rzeczkowska – Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów | Uczestnicy: podinsp.. Leszek Kulhawczuk – Kierownik Oddziału Celnego w Małaszewiczach; podinsp. Dariusz Jówko – Zastępca Kierownika Oddziału Celnego w Małaszewiczach; Adam Bernatowicz – Przedstawiciel Poczty Polskiej; dr hab. Piotr Witkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

15:30-15:45    Prezentacja: Transgraniczne aspekty dotyczące zwalczania nielegalnego przywozu towarów podlegających ograniczeniom i zakazom
Piotr Żak – Naczelnik Wydziału Ograniczeń Pozataryfowych i Single Window, Departament Ceł, Ministerstwo Finansów


15:45-16:00    Prezentacja: Modernizacja techniczna Służby Celno-Skarbowej
Anetta Janda – Naczelnik wydziału Departamentu Zwalczania Przestępczości, Ministerstwo Finansów


16:00-16:15    Prezentacja: Możliwości finansowania potrzeb służb mundurowych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Nowa perspektywa
Mikołaj Pyczak – Ekspert w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa, PR H2020


16:15-16:30    Prezentacja: Karuzele podatkowe
Bernard Zięba – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublinie


16:30-16:45    Prezentacja: Stulecie polskich służb skarbowych
Artur Sobczak –  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku i w Lublinie


19:00   Wieczór branżowy


II DZIEŃ – 26 WRZEŚNIA 2019

9:30-14:00    Prezentacje firm dla delegacji KAS, SG i  służb mundurowych oraz spotkania indywidualne przedstawicieli służb mundurowych z wystawcami oraz zaproszonymi gośćmi

SZCZEGÓŁOWY PLAN PREZENTACJI FIRM

09:45-10:00 – Pokaz – przenośne urządzenie RTG | INTEGRA

10:00-10:15 –  Odpowiednie obuwie dla Straży Granicznej | HAIX, Germany

10:15 – 10:30 – Rękawice anty-przekłuciowe | UVEX Safety

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.