O wydarzeniu

W dniach 24-25 października 2018 r. w Targach Lublin odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. Bezpieczeństwo granic na wschodniej flance Unii Europejskiej i związane z tym wyzwania, przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia polskich służb granicznych oraz infrastruktury wspierającej ochronę granic, miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP, a także kwestie związane z rekrutacją do służb mundurowych – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji wydarzenia.

Przybierający na sile kryzys migracyjny oraz potencjalna eskalacja konfliktu na Ukrainie to największe wyzwania, przed jakimi stoją obecnie służby graniczne w Polsce i w Europie. Podczas konferencji „GRANICE” teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie i możliwościach współpracy Straży Granicznej z innymi służbami operującymi na granicach lub mającymi swoje zadania w obrębie granic.

Innym wiodącym tematem konferencji będzie miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP, w ramach którego zostaną omówione m.in. przepisy dotyczące funkcjonowania na granicach systemu kontroli ruchu pasażerów dla celów antyterrorystycznych (PNR).

Ze względu na sporą liczbę wakatów w Straży Granicznej i innych służbach, drugi dzień wydarzenia zostanie w całości poświęcony różnym aspektom efektywnej rekrutacji do służb mundurowych. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie poszczególnych etapów wyboru pracownika oraz zagadnień promocji służb jako atrakcyjnych pracodawców.

Konferencja jest skierowana zarówno do funkcjonariuszy służb granicznych i mundurowych, środowiska akademickiego, ekspertów ośrodków analitycznych podmiotów i instytucji związanych z ruchem granicznym i współpracą transgraniczną, a także do osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych.

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej. Wśród gości spodziewani są przedstawiciele instytucji związanych z tematyką graniczną z państw wschodniej flanki UE oraz przedstawiciele działów techniki i logistyki krajowych służb granicznych.

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Program modernizacji służb mundurowych

Historia polskich formacji granicznych

Program Konferencji

09:30-10:00 Kawa powitalna
10:00-10:30 Otwarcie konferencji
10:30-11:00 Wystąpienie: Sytuacja migracyjna na granicach UE

Prowadzący: Katarzyna Markowska, analityk operacyjny, Konstantinos Provias, ekspert operacyjny, Frontex

11:00-11:40 Dyskusja panelowa: Przegląd bezpieczeństwa granic UE i RP – aktualne wyzwania

Moderator: dr Jacek Raubo, Defence24; Uczestnicy: Anna Maria Siarkowska, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej; Defence24; przedstawiciele KG SG, MON, MSWiA, przedstawiciele Frontex

 • zagrożenia dla stabilności granic na wschodniej i południowej flance EU (Ukraina, Bałkany);
 • współpraca MON i SG na granicach (stan aktualny, potrzeby).
11:40-11:55 Przerwa kawowa
11:55-12:15 Wystąpienie: Doświadczenia międzynarodowe w ochronie granic EU 

 • Polskie misje i ich doświadczenia (prezentacja KG SG);
 • Doświadczenia z ochrony granic wybranych krajów EU (prezentacje gości z zagranicznych SG).
12:15-12:45 Wystąpienie: Praktyka modernizacji SG – analiza, potrzeby, plany na 2019-2020

Prowadzący: przedstawiciel KG SG

12:45-13:30  Lunch
13:30-14:15 Wystąpienie i dyskusja panelowa: Zagadnienia efektywnej rekrutacji do Straży Granicznej

Prowadzący: konsultant zewnętrzny we współpracy z wydziałem kadr KG SG

 • Aspekty organizacyjne (usprawnienia);
 • Aspekty psychologiczne (dobór kandydatów);
 • Aspekty komunikacyjne (promocja, etos i wizerunek służby w procesie rekrutacji).
14:15-15:00 Wystąpienie: Aktualne zagadnienia ochrony weterynaryjnej i sanitarnej na granicach RP i UE

 • Nielegalny przywóz zwierząt domowych i rola Inspekcji Weterynaryjnej w jego wykrywaniu (Monika Marks, Dyrektor Biura ds. Granic Głównego Inspektoratu Weterynarii);
 • Aktualna problematyka ochrony weterynaryjnej na granicach (Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii);
 • Problematyka ASF (Jarosław Nestorowicz, Graniczny lekarz weterynarii w Koroszczynie).
15:00-15:45 Wystąpienia: Aktualne zadania i wyzwania dla Krajowej Administracji Skarbowej na granicach

Prowadzący: nadinsp. Piotr Walczak, podsekretarz stanu w MF, z-ca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

15:45-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:00 Wystąpienia: Porty lotnicze – zagadnienia bezpieczeństwa oraz miejsce w systemie granic RP

 • Uwarunkowania prawne i organizacyjne ochrony portów lotniczych (Michał Lebioda, z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego, Urząd Lotnictwa Cywilnego);
 • Lotniska w systemie granic RP (przedstawiciel SG);
 • Założenia i cele systemu PNR (przedstawiciel SG);
 • Potrzeby technologiczne w zakresie bezpieczeństwa (menadżer ds. bezpieczeństwa portu lotniczego).
17:00-17:30 Wystąpienia: Przegląd programów B i R dla sektora ochrony granic

 • Jak skorzystać z programu Horyzont 2020 (Renata Rycerz, przedstawiciela KPK);
 • Przegląd programów NCBiR w obszarze bezpieczeństwa granic (przedstawiciel NCBiR).
17:30-18:00 Wystąpienie: Doświadczenia z pokazów technologii ochrony granic w terenie (poligon SG i TL)

 • Prezentacja przedstawiciela KG SG;
 • Uwagi obserwatora pokazów (przedstawiciel WAT, płk. dr inż. Marek Życzkowski).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

Wstęp

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny po rejestracji. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Patroni i Partnerzy

Zespół

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu

81 458 15 11

Targi Lublin SA
ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl