O wydarzeniu

W dniach 24-25 października 2018 r. w Targach Lublin odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. Bezpieczeństwo granic na wschodniej flance Unii Europejskiej i związane z tym wyzwania, przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia polskich służb granicznych oraz infrastruktury wspierającej ochronę granic, miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji wydarzenia.

Przybierający na sile kryzys migracyjny oraz potencjalna eskalacja konfliktu na Ukrainie to największe wyzwania, przed jakimi stoją obecnie służby graniczne w Polsce i w Europie. Podczas konferencji „GRANICE” teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie i możliwościach współpracy Straży Granicznej z innymi służbami operującymi na granicach lub mającymi swoje zadania w obrębie granic.

Innym wiodącym tematem konferencji będzie miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP, w ramach którego zostaną omówione m.in. przepisy dotyczące funkcjonowania na granicach systemu kontroli ruchu pasażerów dla celów antyterrorystycznych (PNR).

Konferencja jest skierowana zarówno do funkcjonariuszy służb granicznych i mundurowych, środowiska akademickiego, ekspertów ośrodków analitycznych podmiotów i instytucji związanych z ruchem granicznym i współpracą transgraniczną, a także do osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych.

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej. Wśród gości spodziewani są przedstawiciele instytucji związanych z tematyką graniczną z państw wschodniej flanki UE oraz przedstawiciele działów techniki i logistyki krajowych służb granicznych.

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Program modernizacji służb mundurowych

Historia polskich formacji granicznych

Program Konferencji

09:30-10:00 Kawa powitalna
10:00-10:30 Uroczyste otwarcie targów i konferencji
10:30-11:00 Wystąpienie: Sytuacja migracyjna na granicach UE

Prowadzący: Katarzyna Markowska, analityk operacyjny, Konstantinos Provias, ekspert operacyjny, Frontex

11:00-11:40 Dyskusja panelowa: Przegląd bezpieczeństwa granic UE i RP – aktualne wyzwania

 • Strategia, wyzwania i zagrożenia na zewnętrznym odcinku granicy UE z Rosją, Białorusią i Ukrainą

Moderator: dr Jacek Raubo, Defence24; Uczestnicy: Anna Maria Siarkowska, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, mjr Bartosz Orlicz-Rabiega, konsultant ds. bezpieczeństwa; Mariusz Kordowski, Doradca Zarządu Cenzin; por. SG Arkadiusz Chomacki, Specjalista Wydziału Służby Granicznej KGSG, przedstawiciele Frontex.

11:40-11:55 Przerwa kawowa
11:55-12:15 Wystąpienie: Doświadczenia międzynarodowe w ochronie granic EU

 • Polskie misje i ich doświadczenia.

Prowadzący: ppłk SG Justyna Szmidt, Biuro Spraw Międzynarodowych KG SG

12:15-12:45 Wystąpienie: Praktyka modernizacji SG – analiza, potrzeby, plany na 2019-2020

Prowadzący: płk SG Bogusław Sawicki, Radca Biura Techniki i Zaopatrzenia KG SG

12:45-13:30 Lunch
13:30-14:00 Wystąpienie: Cyberbezpieczeństwo w granicach rozsądku

Prowadzący: Mariusz Rybicki, Kierownik Projektów, Exatel

14:00-15:15 Porty lotnicze – zagadnienia bezpieczeństwa oraz miejsce w systemie granic RP

Wystąpienia :

 • Uwarunkowania prawne i organizacyjne ochrony portów lotniczych (Michał Lebioda, z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego, Urząd Lotnictwa Cywilnego)
 • Lotniska w systemie granic RP (chor.sztab. SG Piotr Baryła, Zarząd Operacyjno-Śledczy KG SG)
 • Założenia i cele systemu PNR (chor.sztab. SG Piotr Baryła, Zarząd Operacyjno-Śledczy KG SG)
 • Potrzeby technologiczne w zakresie bezpieczeństwa (przedstawiciel producentów)
15:15-15:45 Wystąpienie: Aktualne zadania i wyzwania dla Krajowej Administracji Skarbowej na granicach

Prowadzący: Piotr Pogorzelski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł

15:45-15:55 Przerwa kawowa
16:00-16:40 Aktualne zagadnienia ochrony weterynaryjnej  i sanitarnej na granicach RP i UE

Wystąpienia:

 • Nielegalny przywóz zwierząt domowych i rola Inspekcji Weterynaryjnej w jego wykrywaniu (Monika Marks, Dyrektor Biura ds. Granic Głównego Inspektoratu Weterynarii);
 • Choroby nie znają granic czyli ASF (Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii);
 • Wojna informacyjna z weterynarią w tle (Jarosław Nestorowicz, GLW w Koroszczynie)
16:40-17:20 Przegląd programów B i R dla sektora ochrony granic

Wystąpienia:

 • Jak skorzystać z programu Horyzont 2020 (przedstawiciele KPK: Renata Rycerz oraz dr Piotr Świerczyński)
 • Przegląd programów NCBiR w obszarze bezpieczeństwa granic (Angelika Grześkowiak, kierownik Sekcji Planowania, Monitoringu i Sprawozdawczości w Dziale Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBR).
17:30-18:00 Doświadczenia z  pokazów technologii ochrony granic w terenie (poligon SG i TL w Okunince)

Wystąpienia:

 • Prezentacja: Wnioski z poligonu (mjr SG Artur Siedlecki, z-ca Naczelnika Wydziału Granicznego, Bieszczadzki OSG)
 • Uwagi obserwatora pokazów (płk. dr inż. Marek Życzkowski, Wojskowa Akademia Techniczna)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

09:30 1 Dynamiczny pokaz grupy realizacyjnej Służby Celno-Skarbowej z Lublina
(parking zewnętrzny pomiędzy halami A i C Targów Lublin)
12:00 2 Dynamiczny pokaz grupy interwencyjnej Służby Więziennej z Lublina
 (parking zewnętrzy pomiędzy halami A i C Targów Lublin)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

Wstęp

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny po rejestracji. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena biletu bez rejestracji: 25 PLN

Główni patroni medialni

Patronat naukowy

Patroni i partnerzy

Sponsor

Zespół

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu

81 458 15 11

Targi Lublin SA
ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl