O wydarzeniu

GRANICE 2019

25-26 września 2019

Targi Lublin, ul. Dworcowa 11

Bardzo miło nam zakomunikować, że podczas III edycji Wschodniej Konferencji i Targów GRANICE głównym patronem honorowym i instytucjonalnym będzie Krajowa Administracja Skarbowa i podległa jej Służba Celno-Skarbowa.

Swoją obecność na wydarzeniu w dniu 25 września potwierdził Szef Krajowej Administracji Skarbowej.


TEMATYKA KONFERENCJI GRANICE 2019

– Przegląd modernizacji Krajowa Administracja Skarbowa

– Bieżąca sytuacja na granicach UE

– Działania Krajowej Administracji Skarbowej– wyzwania i perspektywy w obszarze ochrony unijnego obszaru celnego

– Zagadnienia bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego na granicy

– Zagadnienia związane z ochroną życia i zdrowia ludzi, ochroną środowiska, konkurencji, zabytków, bezpieczeństwa publicznego, praw własności intelektualnej – działania podejmowane na granicy i w rejonach przygranicznych

– Zagadnienia cyfrowej granicy (awizacja odpraw, Single Window, ANPRS i inne)

– Zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich, wsparcie międzynarodowej wymiany towarowej – przykład dobrych praktyk we współpracy Biznesu ze Służbą Celno – Skarbową, organami  administracji zaangażowanymi w międzynarodowy obrót towarowy na przykładzie Projektu PORTY24

– TORY 24- usprawnienie mechanizmów obsługi obrotu towarowego w suchym porcie w Małaszewiczach

– Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw – optymalizacja działania Krajowej Administracji Skarbowej

– Zagadnienia modernizacji technicznej Służby Celno-Skarbowej

– Stulecie polskich służb skarbowych

– Aktualne zagadnienia ochrony sanitarnej i weterynaryjnej na granicach

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Modernizacja służb

Historia polskich formacji granicznych

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

Sponsor

MIEJSCE

81 458 15 11

Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl

GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY

KAS A1

PATRONATY HONOROWE

1-18181
godlo_artur_chojecki
godło - wojewoda
wojewoda-PRZEMYSLAW-CZARNEK--kolor-(1)
img1

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY

Logo_Defence24
InfoSecurity Duze CMYK

Patronat naukowy

PATRONATY MEDIALNE

logo RAP-20lat-wektor-kolor
Nowy-PortalMundurowy2018
magnum
msio
Winieta-Lotnictwa
Projekt bez tytułu (13)
logo

Zespół

PIOTR GODZINA

Kierownik projektu

+48 797 970 240

p.godzina@targi.lublin.pl

DOROTA PLEBANOWICZ

Opiekun wystawców

+48 797 970 233

d.plebanowicz@targi.lublin.pl

KATARZYNA SZKUAT

Promocja/obsługa mediów

+48 81 458 15 25

k.szkuat@targi.lublin.pl

Kontakt

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@targi.lublin.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu. 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie kontekstowej informacji marketingowej, 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania oferty.