O wydarzeniu

V edycja „GRANICE”

NAUKA W ROZWOJU TECHNOLOGII OCHRONY GRANIC RP

Planowana data: 29 września 2022

Przy współpracy Politechniki Warszawskiej- Instytutu Cezamat

Konferencja, wystawa targowa i pokaz technologiczny na terenie obiektu Cezamat

Warszawa

 

Charakter wydarzenia GRANICE V edycja – jubileuszowa

Planowane jednodniowe wydarzenie będzie forum zapoznania funkcjonariuszy Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej  z najnowszymi możliwościami  naukowo-technicznymi udoskonalenia systemów ochrony granicy oraz nakreślenia perspektyw w tym obszarze. Będzie  także doskonałą okazją do kontaktu i spotkań funkcjonariuszy z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej i jej Instytutu Cezamat, które mogą odgrywać rolę konsultantów procesów podejmowania decyzji technologicznych i zakupowych.

Instytut Cezamat Politechniki Warszawskiej posiada największe i najlepiej wyposażone w Polsce laboratoria do opracowania nowych rozwiązań, prowadzenia prób i testów nowatorskich technologii. Instytut uczestniczy w projektach z obszaru bezpieczeństwa jako jednostka konsultacyjna, badawcza, rozwojowa i projektowa.

Wschodnia Konferencja  i Targi Ochrony Granic „GRANICE” to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone różnym aspektom ochrony granic (m.in.: modernizacja techniczna formacji granicznych) oraz prezentacji społeczeństwu formacji: Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej i szerzej – KAS, ich zadań, wyzwań oraz współpracy z innymi agendami i instytucjami operującymi na granicach. Wiodącym partnerem merytorycznym i Głównym Patronem Honorowym wydarzenia GRANICE  jest Straż Graniczna, a najważniejszym punktem wydarzenia jest konferencja, poświęcona aktualnym potrzebom służb granicznych. Dopełnieniem konferencji są targi, podczas których prezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej oraz dla kontroli sanitarnej  i weterynaryjnej na granicach. Do tej pory odbyły się 4 edycje wydarzenia.

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Modernizacja służb

Historia polskich formacji granicznych

Galeria

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

81 458 15 11

Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl

GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACYJNY

GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY

Komendant Główny Straży Granicznej

logo_strazy_granicznej

PATRONATY HONOROWE

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

Główny Lekarz Weterynarii

WETER

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY

Logo_Defence24
InfoSecurity Duze CMYK

Patronat naukowy

PATRONATY MEDIALNE

logo RAP-20lat-wektor-kolor
pobrane
pl-duze-czarne-e1550830939365
OiB_logo_canva
magnum
VIP DEFENCE logo
logo3-e1549365295754
alarmy_zrodlo
logo

PARTNERZY

policja

Zespół

PIOTR GODZINA

Kierownik projektu

+48 797 970 240

p.godzina@targi.lublin.pl

JOANNA JASIŃSKA

Współpraca z Wystawcami

kom. +48 609 297 539

joanna.jasinska@grupamtp.pl

ROBERT MĘCINA

Współpraca z Wystawcami

+48 696 030 088

robert.mecina@grupamtp.pl

KAROLINA DEPTUŚ

Promocja/Obsługa mediów

+48 79 79 702 26

k.deptus@targi.lublin.pl

AGNIESZKA DRAGAN-WÓJTOWICZ

Promocja/Obsługa mediów

+48 79 79 702 25

a.dragan@targi.lublin.pl

TOMASZ WOJCIECHOWSKI

Promocja/Obsługa mediów

+48 691 02 92 93

tomasz.wojciechowski@grupamtp.pl

Kontakt

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@targi.lublin.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu. 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie kontekstowej informacji marketingowej, 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania oferty.