O wydarzeniu

W dniach 24-25 października 2018 r. w Targach Lublin odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. Bezpieczeństwo granic na wschodniej flance Unii Europejskiej i związane z tym wyzwania, przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia polskich służb granicznych oraz infrastruktury wspierającej ochronę granic, miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP, a także kwestie związane z rekrutacją do służb mundurowych – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji wydarzenia.

Przybierający na sile kryzys migracyjny oraz potencjalna eskalacja konfliktu na Ukrainie to największe wyzwania, przed jakimi stoją obecnie służby graniczne w Polsce i w Europie. Podczas konferencji „GRANICE” teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie i możliwościach współpracy Straży Granicznej z innymi służbami operującymi na granicach lub mającymi swoje zadania w obrębie granic.

Innym wiodącym tematem konferencji będzie miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP, w ramach którego zostaną omówione m.in. przepisy dotyczące funkcjonowania na granicach systemu kontroli ruchu pasażerów dla celów antyterrorystycznych (PNR).

Ze względu na sporą liczbę wakatów w Straży Granicznej i innych służbach, drugi dzień wydarzenia zostanie w całości poświęcony różnym aspektom efektywnej rekrutacji do służb mundurowych. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie poszczególnych etapów wyboru pracownika oraz zagadnień promocji służb jako atrakcyjnych pracodawców.

Konferencja jest skierowana zarówno do funkcjonariuszy służb granicznych i mundurowych, środowiska akademickiego, ekspertów ośrodków analitycznych podmiotów i instytucji związanych z ruchem granicznym i współpracą transgraniczną, a także do osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych.

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej. Wśród gości spodziewani są przedstawiciele instytucji związanych z tematyką graniczną z państw wschodniej flanki UE oraz przedstawiciele działów techniki i logistyki krajowych służb granicznych.

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Program modernizacji służb mundurowych

Historia polskich formacji granicznych

Program Konferencji

1. Przegląd bezpieczeństwa granic UE – aktualne wyzwania 

 • zagrożenia eskalacji konfliktu na Ukrainie
 • sytuacja migracyjna na granicach UE
 • współpraca MON i SG na granicach

2. Doświadczenia międzynarodowe w ochronie granic – Ukraina, kraje bałtyckie, Włochy

 • prezentacje modeli i praktyk ochrony granic

3. Praktyka modernizacji SG – potrzeby, plany 

 • analiza stanu modernizacji, plany na 2019-2020

4. Zagadnienia profesjonalnej rekrutacji do Straży Granicznej i innych służb mundurowych

 • aspekty organizacyjne (usprawnienia)
 • aspekty psychologiczne (dobór kandydatów)
 • aspekty marketingowe (promocja, etos i wizerunek służby w procesie rekrutacji).

5. Przemysł dla sektora bezpieczeństwa

 • przegląd propozycji polskiego przemysłu
 • fundusze EDF (stan, szanse)
 • współpraca z sektorem bezpieczeństwa

6. Współpraca SG i KAS na granicach – efekty porozumienia z 2017

 • prezentacja przedstawiciela KAS
 • bieżące zadania KAS

7. Ochrona antyterrorystyczna na granicach RP i UE – założenia nowej regulacji PNR

 • prezentacja systemu PNR

8. Ochrona portów lotniczych na terenie RP

 • uwarunkowania prawne i organizacyjne
 • lotniska w systemie ochrony granic RP
 • potrzeby technologiczne w zakresie bezpieczeństwa

9. Przegląd programów B i R dla sektora ochrony granic

 • prezentacja przedstawiciela KPK: jak skorzystać z programu Horyzont 2020
 • przegląd programów NCBiR w obszarze bezpieczeństwa granic
 • praktyka realizacji programów B i R

10. Doświadczenia z  pokazów technologii ochrony granic w terenie (poligon SG i TL)

 • prezentacja SG
 • prezentacje producentów

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

Wstęp

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny po rejestracji. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Patroni i Partnerzy

Zespół

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu

81 458 15 11

Targi Lublin SA
ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl