Krajowa Administracja Skarbowa na Targach GRANICE

Od 2017 roku, a więc od I edycji Targów Ochrony GRANIC, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie aktywnie włącza się we współorganizację tego wydarzenia. Z zainteresowaniem śledzimy też prezentowane na Targach przez krajowych i zagranicznych wystawców nowoczesne urządzenia, sprzęt i technologie do ochrony granic.

Granica w woj. lubelskim – ważny bastion dla ochrony obszaru całej Unii Europejskiej

Nie bez przyczyny prawie wszystkie edycje targów (poza jedną) odbywają się właśnie w województwie lubelskim. Z uwagi na swoje położenie geograficzne ma ono strategiczne znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej.

To w województwie lubelskim ma swoją siedzibę Izba Administracji Skarbowej w Lublinie – jedna z 16 izb administracji skarbowej w Polsce, a jednocześnie największa izba graniczna. W jej strukturach znajduje się Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej (LUCS), wraz z podległymi oddziałami celnymi. W swych strukturach posiada on najwięcej w Polsce, tj. 18 oddziałów celnych, z czego aż 13 ma status oddziału celnego granicznego. Poza oddziałami usytuowanymi bezpośrednio na granicy lądowej jest również port lotniczy (przejście graniczne) i jeden oddział celny pocztowy.

Zadania Służby Celno-Skarbowej w woj. lubelskim

Zadania Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego i podległych mu jednostek to z jednej strony ułatwianie legalnego międzynarodowego obrotu towarowego i wspieranie przedsiębiorców w wypełnianiu procedur celnych, z drugiej–przeciwdziałanie przemytowi towarów nielegalnych, w tym mogących stanowić zagrożenie.

Czy wiesz, że…:

  • Lubelski Urząd Celno-Skarbowy odpowiada za obsługę ruchu towarowego i osobowego na najdłuższym polskim odcinku lądowej granicy Unii Europejskiej – to ok. 450 km granicy w województwie lubelskim, co stanowi blisko 38,5% wszystkich granic lądowych z Unią Europejską;
  • w 2022 roku na towarowych przejściach granicznych w naszym województwie odprawiliśmy ponad milion pojazdów ciężarowych; z tego niemal 360 tys. pojazdów na przejściu drogowym w Dorohusku – największym polskim przejściu granicznym z Ukrainą;
  • w 2022 roku na przejściach kolejowych w naszym województwie odprawiliśmy blisko pół miliona wagonów z różnymi towarami;
  • w 2022 roku ruch towarowy na przejściach drogowych z Ukrainą zwiększył się o 26 % w porównaniu do roku 2021, a na przejściach kolejowych – o 32%;
  • największe w Polsce kolejowe przejście graniczne obsługujące towarowy transport kolejowy znajduje się w Małaszewiczach (woj. lubelskie). To tu funkcjonuje też  jeden z największych w Polsce i Europie terminali, gdzie dokonywany jest przeładunek towarów w transporcie kolejowym.

Nowoczesny sprzęt do kontroli wspiera nasze zadania

To od skuteczności Służby Celno-Skarbowej na granicy w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze państwa, a także bezpieczeństwo obywateli Polski i Unii Europejskiej. I to szczególnie w tym obszarze zainteresowani jesteśmy wydarzeniem, jakim są TARGI GRANICE – dają bowiem one naszym funkcjonariuszom wyjątkowe okazje do prześledzenia nowości w zakresie sprzętu i wyposażenia do kontroli, a tym samym do skutecznej ochrony granicy. Warto podkreślić, że wszystkie nasze oddziały graniczne wyposażone są m.in. w nowoczesne, bezinwazyjne urządzenia rentgenowskie służące do prześwietlania bagaży, pojazdów, wagonów towarowych i kontenerów. Znacznie ułatwiają one pracę i skracają czas kontroli, ale – by być o krok przed grupami przestępczymi – musimy dbać też o to, by ten sprzęt był sukcesywnie unowocześniany technologicznie.

Przed służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę granicy cały czas pojawiają się też nowe wyzwania. Dotyczą m.in. zagrożeń związanych z wojną w Ukrainie, z międzynarodowym terroryzmem czy nielegalną migracją. Bez odpowiednich narzędzi skuteczna walka z przestępczością graniczną i przygraniczną nie byłaby możliwa.