o wydarzeniu

Targi i praktyczne pokazy sprzętu

W bieżącej edycji 2023 wracamy na teren graniczny, do Depułtycz Królewskich, woj. Lubelskie, powiat Chełm- znanych z edycji 2021. Wydarzenie planowane jest w obiektach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie tj. w budynkach jej centrum lotniczego oraz na lotnisku w Depułtyczach. Edycja 2023 przypada w czasie szczególnym, w którym ochrona i obrona granicy staje się najwyższym priorytetem i wyzwaniem. Sprzęt, technologie i sposoby ich praktycznego wykorzystania przez dedykowane służby będą głównym tematem planowanych targów.

Ochrona polskich granic
Nowe technologie w obronie polskich granic

Organizator pragnie skupić się w tym roku na samych targach- wystawie sprzętu, wymianie informacji pomiędzy producentami a funkcjonariuszami ( pierwszy dzień)  oraz praktycznych pokazach i demonstracjach sprzętu ( drugi dzień wydarzenia). Konferencja merytoryczna, której w poprzednich latach istotną treścią były bieżące wyzwania dla ochrony granic – wobec aktualnie dużej zmienności sytuacji –  powróci w kolejnych edycjach.

W VI edycji „GRANIC” stawiamy na wystawę sprzętu, spotkania firm z użytkownikami ( służby) oraz pokazy terenowe – czemu wybitnie sprzyja miejsce wydarzenia. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, do Depułtycz- na granicy polsko-ukraińskiej.

Charakter wydarzenia

  • Stoiska wystawców z ofertą dla szeroko rozumianych służb i formacji granicznych oraz formacji współdziałających
  • Liczne pokazy sprzętu na terenie targów i przyległym:  lotnisko, strzelnica, jezioro dla sprzętu pływającego
  • Oprócz stoisk w hangarze możliwe stoiska namiotowe wystawców
  • Zamiast konferencji – panel ekspertów i firm dla funkcjonariuszy (rozwiązania, alternatywy dla stosowanych środków i technik)
  • Dużo czasu na spotkania funkcjonariuszy z wystawcami – najlepszy sposób na poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie technologii
  • Wieczór branżowy w terenie, wspaniała okolica i klimat przygraniczny
  • Delegacje Straży Granicznej i Krajowej Administracji  Skarbowej

Zakres tematyczny

logistyka zaopatrzenie

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Modernizacja służb

Modernizacja służb

Historia polskich formacji granicznych

Historia polskich formacji granicznych

Współczesne wyzwania ochrony granic

Współczesne wyzwania ochrony granic

Zostań naszym wystawcą

Do udziału we Wschodnich Targach Ochrony Granic „GRANICE” zapraszamy firmy produkujące sprzęt wspomagający pracę służb odpowiedzialnych za ochronę granic.