o wydarzeniu

Targi i praktyczne pokazy sprzętu

W bieżącej edycji 2024 kontynuujemy wydarzenie na terenie Centrum Lotniczego w Depułtyczach Królewskich, które jest częścią Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Tegoroczna edycja przypada w czasie szczególnym, w którym ochrona i obrona granicy staje się najwyższym priorytetem i wyzwaniem. Sprzęt, technologie i sposoby ich praktycznego wykorzystania przez dedykowane służby będą głównym tematem planowanych targów.

Organizator pragnie skupić się w tym roku na wystawie sprzętu, wymianie informacji pomiędzy producentami a funkcjonariuszami oraz przede wszystkim na praktycznych pokazach i demonstracjach sprzętu ( na terenie lotniska, pobliskiego akwenu wodnego oraz strzelnicy). Część  merytoryczną stanowią tradycyjnie prezentacje multimedialne wystawców zorganizowane w namiocie polowym targów.

W VII edycji „GRANIC” stawiamy na pokazy terenowe sprzętu – czemu wybitnie sprzyja miejsce wydarzenia. Dodatkowo uruchamiamy nowy moduł tematyczny targów „GRANICE” poświęcony technice i sprzętom do ratownictwa ( Targi 112). Zapewni to udział nowych służb związanych z tą tematyką. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, do Depułtycz Królewskich – na granicy polsko-ukraińskiej, 10 km od Chełma.

Charakter wydarzenia

  • Stoiska wystawców z ofertą dla szeroko rozumianych służb i formacji granicznych oraz formacji współdziałających
  • Liczne pokazy sprzętu na terenie targów i przyległym:  lotnisko, strzelnica, jezioro dla sprzętu pływającego
  • Oprócz stoisk w hangarze możliwe stoiska namiotowe wystawców
  • Zamiast konferencji – panel ekspertów i firm dla funkcjonariuszy (rozwiązania, alternatywy dla stosowanych środków i technik)
  • Dużo czasu na spotkania funkcjonariuszy z wystawcami – najlepszy sposób na poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie technologii
  • Wieczór branżowy w terenie, wspaniała okolica i klimat przygraniczny
  • Delegacje Straży Granicznej i Krajowej Administracji  Skarbowej

Zakres tematyczny

logistyka zaopatrzenie

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Modernizacja służb

Modernizacja służb

Historia polskich formacji granicznych

Historia polskich formacji granicznych

Współczesne wyzwania ochrony granic

Współczesne wyzwania ochrony granic

Zostań naszym wystawcą

Do udziału w Terenowych Targach Ochrony Granic „GRANICE” zapraszamy firmy produkujące sprzęt wspomagający pracę służb odpowiedzialnych za ochronę granic.