Efekty konferencji GRANICE 2017

Konferencja „GRANICE” gościła szefów różnych służb państwowych związanych z bezpieczeństwem granic i ich uszczelnianiem. Stworzyło to naturalną okazję do wielu spotkań, wymiany poglądów czy wręcz roboczych uzgodnień. Żywimy nadzieję, że w ten sposób przyczyniliśmy się do pogłębienia współpracy podmiotów odpowiedzialnych z ramienia państwa za ochronę polskich granic. Są już wymierne efekty, mamy nadzieję dzięki naszej konferencji, w postaci porozumień pomiędzy Strażą Graniczną a Krajową Administracją Skarbową: http://www.defence24.pl/704302,porozumienie-strazy-granicznej-i-kas

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ >>> GRANICE 2017