Tematyka technologiczna Targów GRANICE 2021

Tematyka Straży Granicznej

 1. Sprzęt opto–elektroniczny (nokto i termowizja – zarówno jako element doposażenia do broni, jak i do użytku osobistego);
 2. Urządzenia do śledzenia i unieszkodliwiania dronów;
 3. Sprzęt transportowy (samochody terenowe, quady, motocykle);
 4. Urządzenia perymetryczne (zabezpieczenie lądowych i rzecznych odcinków granicy państwowej);
 5. Urządzenia do oświetlania terenu (latarki, szperacze);
 6. Systemy do rozpoznawania tablic rejestracyjnych;
 7. Urządzenia do lokalizacji urządzeń GPS (lokalizacja osób znajdujących się w terenie, posiadających telefony komórkowe);
 8. Środki techniczne do zatrzymywania pojazdów nie poddających się kontroli drogowej (kolczatki, maty, zapory);
 9. Sprzęt ochrony osobistej (jak np. kamizelki kuloodporne, kamizelki taktyczne, gogle, rękawice, pasy taktyczne);
 10. Obuwie taktyczne wykorzystywane w działaniach bojowych;
 11. Sprzęt wyważeniowy;
 12. Sprzęt wysokościowy będący w użytkowaniu pododdziałów specjalnych;
 13. Broń i adaptery do szkoleń taktycznych z użyciem amunicji barwiącej FX.
 14. Pojazdy elektryczne

Tematyka Służby Celno- Skarbowej

 1. urządzenia wziernikowe przeznaczone do kontroli trudno dostępnych miejsc, odporne na działanie paliw,
 2. mobilne urządzenia rentgenowskie pozwalające na kontrolę bagaży, pojazdów bez konieczności ich przemieszczania,
 3. ręczne spektrometry do wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz materiałów wybuchowych,
 4. detektory przemytu (analizatory gęstości)
 5. systemy monitoringu zawierające innowacyjne metody dozoru wizyjnego.
 6. skanery do przesyłek pocztowych i bagażu – także skanery 3D,
 7. nowe rozwiązania w zakresie detekcji śladów substancji zabronionych,
 8. monitoring wizyjny, systemy telewizji dozorowej, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu,
 9. Samochody terenowe
 10. Dobrej jakości lupy z podświetleniem, które umożliwiają odczytanie znaków identyfikacyjnych oraz badanie stanu zamknięć celnych w trudnych warunkach oświetleniowych (np. zbiorników na gorzelniach czy cystern w terenie)
 11. Broń palna ( krótka i długa)