TERENOWE TARGI 112

Targi i praktyczne pokazy sprzętu

TERENOWE TARGI 112 to nowe wydarzenie Targów Lublin S.A. powstałe na bazie znanych i cenionych w środowisku polskich służb mundurowych Terenowych Targów Ochrony Granic „GRANICE”.

To właśnie terenowy charakter wydarzenia i nieograniczone możliwości prezentacji wystawianego sprzętu w działaniu zagwarantowały targom GRANICE sukces i zmobilizowały nas do poszerzenia oferty wystawienniczej o RATOWNICTWO.

Wzorem GRANIC, w TERENOWYCH TARGACH 112 stawiamy na wystawę sprzętu, spotkania wystawców z przyszłymi użytkownikami prezentowanego sprzętu, a przede wszystkim na pokazy terenowe – czemu sprzyja miejsce wydarzenia – Centrum Lotnicze Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

TERENOWE TARGI 112 odbędą się w ramach wydarzenia GRANICE – VII edycja, gromadząc dodatkowo zwiedzających – funkcjonariuszy ze służb granicznych.

Tym, co wyróżnia TARGI 112 jest nieograniczona możliwość zaprezentowania wystawianego sprzętu w działaniu, w terenie – na trawie, na lotnisku, na wodzie, w powietrzu, w lesie czy w terenie o wymagającym podłożu. Opuszczamy komfortowe i wygodne hale wystawiennicze, aby umożliwić Państwu prezentację sprzętu i rozwiązań w środowisku, w którym ten sprzęt czy technologie będą się sprawdzać i pracować.

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • Zamiast wielkiego miasta, korków i hałasu – Depułtycze Królewskie, woj. lubelskie, powiat Chełm. Wydarzenie planowane jest w obiektach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie tj. w budynkach jej Centrum Lotniczego oraz na lotnisku w Depułtyczach Królewskich, woj. Lubelskie, gmina Chełm.
 • Zamiast hali targowej – stoiska wystawców – w hangarze albo na zewnątrz na murawie lotniska w namiotach;
 • Zamiast statycznej wystawy – liczne pokazy sprzętu na terenie targów i terenie sąsiadującym – tj. na lotnisku, strzelnicy, w lesie, przy lub w jeziorze lub w terenie o trudnym podłożu;
 • Zamiast konferencji w sali konferencyjnej – panel ekspertów i firm w specjalnym namiocie konferencyjnym oraz prezentacje firm;
 • Zamiast tłumu przygodnych zwiedzających – delegacje osób decyzyjnych odpowiadających za zakupy wyposażenia i sprzętu dla sektora zarządzania kryzysowego. Bezpośrednie spotkania decydentów, funkcjonariuszy i przedstawicieli sektora zarządzania kryzysowego z wystawcami – najlepszy sposób na poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie technologii;
 • Zamiast wyjścia po targach „na miasto” – wieczór branżowy w terenie ( w namiocie gastronomicznym Targów Lublin)

POKAZY:

• ratownictwa • gaśnicze • lotnicze • drogowe • ochrony ludności • wodne

Zakres tematyczny

SPRZĘT RATOWNICZY

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

POJAZDY, STATKI POWIETRZNE I PŁYWAJĄCE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH

WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH

ODZIEŻ I OBUWIE OCHRONNE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH

SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ROZPOZNAWANIA I WALKI Z ZAGROŻENIAMI

Modernizacja służb

SYSTEMY DO ROZPOZNAWANIA, ANALIZY I SYGNALIZACJI ZAGROŻEŃ

WYPOSAŻENIE DO RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA

Współczesne wyzwania ochrony granic

OŚRODKI SZKOLENIOWE

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

DECYDENCI, FUNKCJONARIUSZE I PRZEDSTAWICIELE:

 • RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA,
 • ZESPOŁÓW I CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
 • JEDNOSTEK INTERWENCYJNO- RATOWNICZYCH – STRAŻY GRANICZNEJ, WOJSKA, POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ, STRAŻY POŻARNEJ I INNYCH JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ, CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO, STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ INNYCH WŁAŚCIWYCH W TYCH SPRAWACH PAŃSTWOWYCH URZĘDÓW, AGENCJI, INSPEKCJI , STRAŻY I SŁUŻB;
 • LOTNISK, ZARZĄDCÓW DRÓG , KOLEI;
 • SŁUŻB INFORMACYJNYCH ORAZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA;
 • SŁUŻB KOMUNALNYCH (ENERGETYCZNE, WODOCIĄGOWE, GAZOWNICZE, KOMUNIKACYJNE);
 • STRAŻY LEŚNEJ, STRAŻY RYBACKIEJ, STRAŻY OCHRONY PRZYRODY;
 • SANEPIDU, SŁUŻB WETERYNARYJNYCH, SŁUŻB OCHRONY ŚRODOWISKA;
 • UCZELNI I PLACÓWEK NAUKOWYCH (WYDZIAŁY BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, INFORMATYKI, LOGISTYKI, LOTNICTWA ITP.);
 • SZKÓŁ RATOWNICTWA;
 • INSTYTUTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z RATOWNICTWEM (GOPR, TOPR, WOPR, ZHP, PCK, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE);
 • MEDIÓW Z BRANŻY RATOWNICTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, CYBERBEZPIECZEŃSTWA ITP.

Zostań naszym wystawcą

Produkujesz sprzęt dedykowany dla służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe? Dostarczasz najnowsze technologie, które przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa, zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych czy ich usuwaniu skutków ?

Zgłoś się do udziału w TERENOWYCH TARGACH 112.

Skontaktuj się z nami

Projekt bez nazwy(136)

Dorota Kulik

Manager projektu Targi Lublin S.A.

+48 797 970 238