Straż Graniczna (SG) ogłasza nowe przetargi: na tzw. system PNR oraz na zakup przenośnych kamer termowizyjnych. System PNR jak wynika z projektu ustawy, służyć ma identyfikacji ruchu pasażerów w przelotach międzynarodowych. Celem wdrożenia systemu jest identyfikacja oraz wymiana danych pasażerów dla przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom. Ustawa zgodnie z odpowiednią dyrektywą europejską powinna być uchwalona przez Sejm do końca kwietnia b.r.

Głównym operatorem i administratorem systemu identyfikacji ruchu pasażerów będzie Straż Graniczna, która ogłasza o zamówieniu systemów informatycznych i szkoleń w zakresie PNR. Innym ogłoszonym przez  SG zamówieniem jest zakup ponad 100 przenośnych kamer termowizyjnych chłodzonych i niechłodzonych przeznaczonych dla celów zwiększenia skuteczności pracy operacyjnej w terenie. Straż Graniczna, tak jak i inne formacje mundurowe kontynuuje ambitny program modernizacji oparty na tzw. ustawie modernizacyjnej. Przewiduje ona, że w b. r. SG wyda na modernizację i zakupy sprzętu techniki specjalnej, technologii  informatycznych i łączności, środków transportu, infrastruktury i wyposażenia funkcjonariuszy ponad 210 mln złotych. W kolejnych latach, tj. do 2020, kwoty te zwiększą się w  związku z kolejnymi, zaplanowanymi już inwestycjami.