Przewóz małych zwierząt przez granicę, import i eksport na skalę handlową produktów pochodzenia zwierzęcego, sprowadzenie egzotycznego węża a nawet krokodyla – to wszystko wymaga spełnienia określonych wymogów określonych przez przepisy weterynaryjne. Kontrolę w tym zakresie sprawuje państwowa Inspekcja Weterynaryjna (Główny Lekarz Weterynarii). Odbywa się ona poprzez tzw.  posterunki granicznej kontroli weterynaryjnej usytuowane głównie na naszej północnej i wschodniej granicy, które są zewnętrznymi granicami UE (http://griwkor.pl/pl/index.php?go=pkg). Innym ważnym zadaniem Inspekcji, szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jest monitoring i kontrole wykonywane w związku z zagrożeniami epidemią różnych chorób zwierzęcych jak np. afrykański pomór świń. Na Wschodniej Konferencji i Targach Ochrony Granic „GRANICE” wystąpią eksperci z Inspekcji Weterynaryjnej poruszając różne aspekty kontroli weterynaryjnej na granicach.

W związku z nowymi ogniskami ASF w Polsce (Podlaskie) ministerstwo rolnictwa zgłosiło projekt budowy ogrodzenia na granicy wschodniej ( 729 km) jak zapowiedziała wiceminister Ewa Lech. Projekt wycenia się na ok. 100 mln zł.

Pani minister zaznaczyła, że na zwalczanie ASF potrzebne są większe środki m.in. z powodu wystąpienia grypy ptaków. Przypomniała, że w tegorocznym budżecie na zwalczanie chorób zakaźnych jest prawie 300 mln zł, w budżetach wojewodów zapisano na ten cel ponad 26 mln zł, w rezerwie celowej jest kolejne 272 mln zł. W marcu pulę środków na zwalczanie chorób zwierząt zwiększono o 140 mln zł, teraz resort rolnictwa wnioskuje o kolejne 80 mln zł.

Wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) wykryto w Polsce w lutym 2014 r. Dotychczas ogniska tej choroby wykryto w naszym kraju w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Odnotowano też blisko 390 przypadków ASF u dzików (czasem jeden przypadek oznacza kilka padłych dzików – PAP).

Choroba jest niegroźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze, dotyczące zarówno produkcji trzody chlewnej, jak i poważne ograniczenia w produkcji i sprzedaży wyrobów z mięsa.

W związku z nowymi ogniskami ASF, wojewoda podlaski wydał stosowne rozporządzenia w sprawie zwalczania wirusa ASF m.in dla powiatów grajewskiego, łomżyńskiego, monieckiego.

Opracowanie własne na podstawie PAP.