Straż Graniczna kontynuuje zakupy sprzętu. Niedawno ogłoszono trzy przetargi na zakup fabrycznie nowych łodzi typu RIB dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Pierwszy planowany zakup to jednostka o długości 9-11 m przeznaczonej do patrolowania akwenów wodnych, działań interwencyjno-pościgowych, kontroli prawidłowości wykonywanych połowów, zwalczania kłusownictwa oraz ratowania życia na polskich obszarach morskich. Oprócz ceny istotnymi kryteriami są: prędkość maksymalna, zasięg, okres gwarancji na kadłub i jednostkę napędową oraz termin dostawy.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia wynosiła 900 tys. zł. Natomiast jedyna odpowiedź jaka wpłynęła – opiewała na kwotę 1,298 mln zł.

Pozostałe dwa przetargi dotyczą mniejszych jednostek. Pierwszy z nich dotyczy zakupu łodzi o długości 5,5 – 6,5 m, z przyczepą pod-łodziową, przeznaczonej do patrolowania akwenów wodnych, wykrywania zagrożeń ekologicznych, kontroli prawidłowości wykonywanych połowów, zwalczania kłusownictwa, ratowania życia na polskich obszarach morskich i wodach śródlądowych. Drugi zaś jednostki pływającej o długości 8,5-9,5 m wraz z przyczepą pod-łodziową przeznaczonej do wykonywania działań specjalnych w tym abordażowych, interwencyjno-pościgowych i patrolowych na akwenach morskich i wodach śródlądowych.

W przypadku obu tych postępowań termin składania ofert upływa 26 czerwca br., zaś kryteria ich oceny są takie same jak w przypadku łodzi o długości 9-11 m.

Opracowanie własne

Info o przetargach w SG : http://www.strazgraniczna.pl/pl/zamowienia-publiczne/697,Informacje-ogolne.html