14 grudnia 2018 roku kierujący projektem Targów Lublin „GRANICE” został uhonorowany pamiątkowym medalem (coin) przez Komendanta Głównego Straży Granicznej generała Tomasza Pragę. Jest to honor i zaszczyt oraz uznanie dla zespołu organizującego targi GRANICE, które promują Straż Graniczną i inne formacje działające na granicach oraz prezentują nowoczesne technologie służące ochronie granic RP i UE.