Z dniem 11 czerwca 2017 roku, obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne i spełniający inne warunki wjazdu określone w odrębnych przepisach, mogą bez obowiązku posiadania wizy przekraczać granicę Rzeczpospolitej, a tym samym granicę zewnętrzną UE. Jednakże warunkiem jest, aby całkowita długość pobytu nie przekroczyła 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Liberalizacja ta nie dotyczy już wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nadto obywatele Ukrainy, w tym przekraczający granicę na nowych zasadach są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę. Już ponad 300 tysięcy obywateli Ukrainy jest zarejestrowanych w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a całkowita liczba obywateli naszego sąsiada przebywająca w Polsce czasowo lub na stałe przekracza ponad 1,5 mln. Uwolnienie polskiej granicy i de facto granicy UE dla obywateli Ukrainy ma ogromne znaczenie w aspekcie geopolitycznym i związanym z bezpieczeństwem, oraz w wymiarze gospodarczym i kulturalnym.

Opracowanie własne