Ochrona granic własnego państwa to zaszczytna, a obecnie również niezwykle interesująca i aktywna służba w kontakcie z coraz bardziej wyszukaną techniką. Współczesna polska Straż Graniczna odwołuje się do pięknych tradycji polskich formacji  granicznych z okresu II Rzeczypospolitej ( Straży Gospodarczo-Wojskowej, Straży Granicznej, Wojskowej Straży Granicznej czy Korpusu Ochrony Pogranicza).

Obecnie Straż Graniczna, tak jak i inne formacje czy służby, potrzebuje oprócz nowoczesnego wyposażenia i technologii dopływu kandydatów na funkcjonariuszy do podjęcia służby w swoich szeregach. Obecnie trwa ciągły nabór niemal we wszystkich oddziałach terenowych Straży Granicznej. Minimalne wymogi to nie ukończone 35 lat, co najmniej średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia, niekaralność. Cenna będzie znajomość języków obcych. Kandydaci na funkcjonariuszy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Od momentu złożenia podania o przyjęcie do służby do chwili uzyskania statusu funkcjonariusza może bowiem upłynąć nawet  9-10 miesięcy. Wynika to z faktu oczekiwania na terminy naboru i czasu trwania procedury. Nabór do Straży Granicznej składa się z kilku etapów: 1/przygotowania i złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów; 2/oceny ich przez Komendanta danego oddziału terenowego, który prowadzi rekrutację; 2/ rozmowy kwalifikacyjnej; testów psychologicznych i sprawnościowych, które odbywają się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po 3 latach służby przygotowawczej można ubiegać się o skierowanie do szkoły chorążych, a po min. 4 latach służby, po zaakceptowaniu wniosku – trafić na kurs oficerski. Służba w Straży Granicznej, formacji o wspaniałych tradycjach i etosie ( SG i KOP), wydaje się być bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi poszukujących stabilności finansowej, dynamicznej i interesującej formy aktywności zawodowej, kontaktu z techniką i działaniem w terenie oraz pragnących zrealizować swoje pro-państwowe i patriotyczne motywacje.

SG jako formacja przechodzi proces modernizacji technicznej czyli pozyskiwania nowego sprzętu i technologii, co stwarza szansę na zdobywanie przez funkcjonariuszy nowych kwalifikacji- cennych także na rynku cywilnym. Z pewnością stanowi atrakcyjną  alternatywę dla służby w wojsku, policji czy innych służbach państwowych. Zapowiedziany jest także wzrost uposażeń, co z pewnością zwiększy atrakcyjność pracy dla młodych ludzi zainteresowanych związaniem swojej kariery ze służbą na granicach, także w ramach misji międzynarodowych.

Straż Graniczna przewiduje przyjęcie do służby przygotowawczej w 2018 roku łącznie: do 629 osób.

Szczegółowe dane na temat rekrutacji w poszczególnych terenowych oddziałach SG znajdują się na stronie www.strazgraniczna.pl:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-do-sluzby/3617,Nabor-do-sluzby.html

http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Funkcjonariusz-nabor.html