Targi Lublin S.A. – organizator Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Straży Granicznej – składają serdeczne gratulacje z okazji awansu Panu Komendantowi Głównemu Tomaszowi Pradze na stopień generała dywizji a także z okazji awansu na pierwszy stopień generalski czterem oficerom SG, w tym pierwszej  kobiecie w SG – Pani Komendant Wioletcie Gorzkowskiej oraz Panu Komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – generałowi SG Jackowi Szcząchorowi.

Na terenie województwa lubelskiego (Chełm) znajduje się największy w kraju oddział Straży Granicznej. Jego komendant Gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1997 roku w Bieszczadzkim Oddziale SG. W 2009 roku zajął stanowisko Zastępcy Komendanta Placówki SG w Korczowej. Od 2012 do 2015 roku pełnił funkcję Komendanta Placówki SG w Korczowej. W czerwcu 2016 roku został Komendantem Placówki SG w Medyce. Od 1 września 2016 kierował Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej, a z dniem 23 sierpnia 2017 r. został powołany na stanowisko Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.