Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy.

 Formularze dodatkowe

 Regulamin obowiązujący wszystkich uczestników targów

 Warunki uczestnictwa w targach

 Postanowienia szczegółowe (dotyczy terminów, rejestracji, montażu)