Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy.

 Warunki uczestnictwa w targach

 Zgłoszenie udziału

 Wyposażenie i usługi dodatkowe

 Postanowienia szczegółowe – daty montaży i demontaży stoisk

 Formularz montażu – ceny aktualne w dni montażowe

 Zgłoszenie firmy zewnętrznej zabudowującej stoisko