Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy.

 Warunki uczestnictwa w targach

 Zgłoszenie udziału

 Postanowienia szczegółowe.