FORMULARZ AKREDYTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez MTP Sp z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, tj. Administratora danych osobowych, w celach uczestnictwa w targach, marketingowych i statystycznych. Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, wskutek czego Administrator nie będzie mógł przetwarzać moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11 tj. Administratora danych osobowych, w celach uczestnictwa w targach, marketingowych i statystycznych. Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, wskutek czego Administrator nie będzie mógł przetwarzać moich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych są MTP Sp z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14 i Targi Lublin S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl. dla Targi Lublin S.A oraz : iod@mtp.pl dla Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z.o.o . Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu odwołania zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń lub usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Akredytacje na Wschodnią Konferencję i Targi Ochrony Granic – GRANICE 2021 będą wydawane w dniach 27 sierpnia 2021 w Biurze Targów w Centrum Lotniczym PWSZ Chełm w Depułtyczach Królewskich


Materiały do pobrania

 Notatka prasowa
 Banner 1920 × 1080

GALERIA ZDJĘĆ  – GRANICE 2019GRANICE 2018


Kontakt

Karolina Deptuś
Tel. +48 797 970 226
e-mail: k.deptus@targi.lublin.pl