Przebieg granic oraz ich długość zmieniały się na przestrzeni dziejów. Dotyczyło to także granic państwa polskiego. Przez 123 lata zaborów w ogóle one nie istniały wobec braku państwowości. W 1918 roku powstało nowe państwo polskie ( II RP), które do roku 1921 kształtowało swoje granice. Granice II Rzeczpospolitej wyglądały oczywiście inaczej niż dzisiejsze. W wyniku II wojny światowej Polska utraciła ziemie na wschodzie, które stanowiły 48 % terytorium II RP ale powiększyła swoje terytorium o ziemie na zachodzie. Całkowita długość granic Polski przed 1939 rokiem wynosiła 5529 km. A tak wyglądały granice II RP z sąsiednimi państwami według długości:

z Niemcami – 1912 km
z ZSRR – 1412 km
z Czechosłowacją – 984 km
z Litwą – 507 km
z Rumunią – 349 km
z Wolnym Miastem Gdańsk – 121 km
z Łotwą – 109 km
granica morska – 71 km (z Mierzeją Helską 147 km)

Porównaj granice II RP z dzisiejszymi granicami Polski.

Granica II RP ( czerwona linia) w porównaniu z granicą współczesną Polski oraz jednym z wariantów tzw. linii Curzona (niebieska linia) proponowanym przez Wlk. Brytanię pod koniec II wojny światowej (warto zwrócić uwagę, że zakładała ona posiadanie przez Polskę Lwowa i Grodna).

Aktualne granice RP i ich długość