O wydarzeniu

W dniach 25-26 października 2017 r. w Targach Lublin odbędzie Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”. Tematem przewodnim wydarzenia będą szczelność granic na wschodniej flance Unii Europejskiej, związane z tym wyzwania oraz planowana modernizacja wyposażenia polskich służb oraz infrastruktury granicznej.

 

Podczas konferencji teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej w erze nowych wyzwań technologicznych. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie współpracy straży granicznych w Europie oraz przyszłości wyposażenia tej formacji w naszym kraju.

 

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej.

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Program modernizacji służb mundurowych

Historia polskich formacji granicznych

Program Konferencji

10:00-10:30 Otwarcie konferencji
Prezes Zarządu Targi Lublin S.A (Robert Głowacki), Wojewoda Lubelski  (Przemysław Czarnek); Sekretarz Stanu, Pełnomocnik PRM ds. Dialogu Międzynarodowego (Anna M. Anders), Komendant Główny Straży Granicznej (gen. SG Marek Łapiński), Sekretarz Stanu, Szef BBN (Paweł Soloch-tbc) , Sekretarz Stanu w MF, Szef KAS (Marian Banaś), Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów (Mateusz Morawiecki – tbc)
10:30-10:50 Wystąpienie: Wyzwania dla szczelności granic – identyfikacja głównych zagrożeń i ocena aktualnej sytuacji
10:50-11:10 Wystąpienie: Przyszłość wspólnych granic – ocena współpracy w zakresie zarządzania granicami Unii Europejskiej i perspektywy jej zacieśniania 

Prowadzący: FRONTEX (tbc)

11:10-12:00 Dyskusja panelowa: Współpraca służb granicznych w zakresie zapewniania szczelności granic RP i przeciwdziałania przestępczości transgranicznej

Uczestnicy: Straż Graniczna (ppłk SG Arkadiusz Olejnik – Naczelnik Wydziału I do Walki z Przestępczością Zorganizowaną; st. chor. sztab SG Krzysztof Tkacz, sekcja ds. Nielegalnej Migracji i Handlu Ludźmi; ppłk SG Adam Maliszewski- Naczelnik Wydziału Służby Granicznej ),  przedstawiciel Służby Celno – Skarbowej; przedstawiciel zagranicznej służby granicznej; Przedstawiciel KG Policji, Biuro Kryminalne, AT ( zapraszane)

12:00-12:15 Przerwa kawowa (w trakcie przylot i lądowanie helikoptera Straży Granicznej )*
12:15-12:45 Wystąpienie: Rola Inspekcji  Weterynaryjnej na granicach (RP i UE) – wyzwania i praktyka

Prowadzący: Monika Marks, dyrektor biura ds. granic, Główny Inspektorat Weterynarii, dr Jarosław Nestorowicz, graniczny lekarz weterynarii w Koroszczynie

12:45-13:15 Wystąpienie: przedstawiciele Służby Celno-Skarbowej (KAS)
13:15-13:45 Wystąpienie: Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zabezpieczeniu granic

Prowadzący: Paweł Adamczyk, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Główny Inspektorat Sanitarny

13:45-14:30 Lunch
14:30-14:50 Wystąpienie: Rozwój europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora bezpieczeństwa.

Prowadzący: Zbigniew Skrzyński, główny specjalista, Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju

14:50-15:10 Wystąpienie: Modernizacja polskiej Straży Granicznej- uwarunkowania, kierunki, potrzeby

Prowadzący: Przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej (płk SG Bogusław Sawicki, Radca w Biurze Techniki i Zaopatrzenia)

15:10-15:50 Dyskusja panelowa: Straż graniczna a nowoczesne technologie

Moderator: Weronika Myck, Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych

Uczestnicy: Straż Graniczna (płk. SG Bogusław Sawicki; kpt SG Stefan Tomaszewski, Wydział Optoelektroniki i Innowacyjnych Technologii;  kpt SG Bartłomiej Kaliński – Naczelnik Wydziału Operacji Lotniczych; ppłk SG Adam Maliszewski- Naczelnik Wydziału Służby Granicznej; ppłk SG Michał Makarewicz, Wydział Telekomunikacji; mjr SG Włodzimierz Kukułowicz, Wydział Telekomunikacji; por.SG Wojciech Szubartowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Informatyki); WAT (prof.dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski, ppłk dr hab. Norbert Pałka); Przedstawiciel ośrodka B+R; Przedstawiciel sponsora głównego konferencji Dahua

16:00-17:00 Dyskusja panelowa: Modernizacja wschodniej i północnej granicy RP i UE –prezentacje rozwiązań technologicznych na tle doświadczeń innych państw

Uczestnicy: Przedstawiciel Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych; SG (płk SG Bogusław Sawicki, Biuro Techniki i Zaopatrzenia; kpt. SG Stefan Tomaszewski, Wydział Optoelektroniki i Innowacyjnych Technologii); ppłk dr inż. Marek Życzkowski – ekspert w zakresie technologii multispektralnych do zewnętrznej ochrony technicznej (WAT); Przedstawiciel zagranicznej straży granicznej, Przedstawiciel Służby Celno – Skarbowej; Zapraszane KG Policji, Biuro Logistyki; ekspert zagraniczny lub Agencja Frontex; przedstawiciele producentów

 19:00  Bankiet

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

10:00-10:30 Pokaz dynamiczny plutonu specjalnego Straży Granicznej
10:30-13:00 Warsztaty cz.1.

Temat: Technologie dla Straży Granicznej i Służby  Celno-Skarbowej , modernizacja ich infrastruktury – ocena planu, doświadczenia z kraju i zagranicy, omówienie priorytetów i dalsze potrzeby modernizacyjne

Moderator wiodący: Weronika Myck, WIIS; moderatorzy: Wojskowa Akademia Techniczna, WOSWL, KPK, Zapraszane Biuro Logistyki KG Policji

Uczestnicy: funkcjonariusze KG SG, terenowych oddziałów SG**, Służby Celno-Skarbowej

13:00-13:30 Lunch
13:30-15:00 Warsztaty cz.2. – ciąg dalszy 
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-15:45 Podsumowanie konferencji i podziękowania (Zarząd Targów, Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych, Kierownik Projektu „GRANICE” Piotr Godzina)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

Wstęp

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu. Wstęp na konferencję i targi jest bezpłatny po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Cena biletu bez rejestracji: 25 zł

Patroni i Partnerzy

Zespół

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu

81 458 15 11

Targi Lublin SA
ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl