O wydarzeniu

W dniach 25-26 października 2017 r. w Targach Lublin odbędzie Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”. Tematem przewodnim wydarzenia będą szczelność granic na wschodniej flance Unii Europejskiej, związane z tym wyzwania oraz planowana modernizacja wyposażenia polskich służb oraz infrastruktury granicznej.

 

Podczas konferencji teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej w erze nowych wyzwań technologicznych. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie współpracy straży granicznych w Europie oraz przyszłości wyposażenia tej formacji w naszym kraju.

 

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej.

Logistyka i zaopatrzenie

Wyposażenie i sprzęt służb granicznych

Nowoczesne technologie ochrony granic

Ochrona celna i sanitarna granic RP

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony granic UE

Program modernizacji służb mundurowych

Historia polskich formacji granicznych

Program Konferencji

10:00-10:20 Otwarcie konferencji
Prowadzący: Przedstawiciel kierunkowej instytucji państwowej, Pełnomocnik PRM ds. Dialogu Międzynarodowego, Wojewoda Lubelski, Prezes Zarządu Targi Lublin S.A.
10:20-10:40 Wystąpienie: Wyzwania dla szczelności granic – identyfikacja głównych zagrożeń i ocena aktualnej sytuacji

Prowadzący: Eksperci Collegium Civitas (dr. Krzysztof Liedel)

10:40-11:00 Wystąpienie: Przyszłość wspólnych granic – ocena współpracy w zakresie zarządzania granicami Unii Europejskiej i perspektywy jej zacieśniania (aspekty logistyczne i technologiczne)

Prowadzący: FRONTEX

11:00-12:00 Dyskusja panelowa: Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej znaczenie dla bezpieczeństwa państw Wschodniej Flanki Unii Europejskiej

Zapraszani uczestnicy: Przedstawiciele SG i eksperci z państw Wschodniej Flanki EU, przedstawiciele Służby Celno-Skarbowej, eksperci i przedstawiciele innych służb granicznych

12:00-12:20 Przerwa kawowa
12:20-13:20 Dyskusja panelowa: Współpraca służb mundurowych w zakresie zapewniania szczelności granic RP

Zapraszani uczestnicy: Przedstawiciel SG,  Przedstawiciel Służby Celno-Skarbowej, przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej, eksperci, pracownicy naukowi, przedstawiciele producentów

13:20-14:20 Lunch
14:20-14:40 Wystąpienie: Modernizacja polskiej Straży Granicznej- uwarunkowania, kierunki, potrzeby

Prowadzący: Przedstawiciel Straży Granicznej

14:40-15:40 Dyskusja panelowa: Straż graniczna a nowoczesne technologie

Zapraszani uczestnicy: Przedstawiciele SG m.in. Wydziału Nowoczesnych Technologii,  przedstawiciele producentów, przedstawiciel NCBR, przedstawiciel ośrodka B+R,

15:40-16:40 Dyskusja panelowa: Modernizacja wschodniej i północnej granicy RP i UE – aspekty infrastrukturalne, prezentacje rozwiązań technologicznych

Zapraszani uczestnicy: Przedstawiciele Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych; Przedstawiciele KG SG; terenowych Oddziałów SG, przedstawiciele SG z zagranicy, przedstawiciele producentów, eksperci, pracownicy naukowi

19:00  Bankiet

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

10:00-12:30 Warsztaty cz.1.
Ścieżka 1: Technologie dla Straży Granicznej i modernizacja jej infrastruktury – ocena planu, doświadczenia z kraju i zagranicy, omówienie priorytetów i dalsze potrzeby modernizacyjne
Ścieżka 2: Sanitarna, weterynaryjna i  celna ochrona granic zewnętrznych – ocena obecnych rozwiązań, wymiana doświadczeń
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 Warsztaty cz.2. – ciąg dalszy ścieżek
Ścieżka 1: Technologie dla Straży Granicznej i modernizacji jej infrastruktury – omówienie priorytetów i dalsze potrzeby modernizacyjne
Ścieżka 2: Sanitarna, weterynaryjna i celna ochrona granic zewnętrznych – omówienie potrzeb i nowych trendów technologicznych
15:00-15:30 Przerwa kawowa
15:30-16:30 Podsumowanie konferencji i podziękowania (Zarząd Targów, eksperci)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dla Wystawców

PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO

Uczelnie i placówki naukowe (wydziały politologiczne, bezpieczeństwa, informatyki, logistyki, lotnictwa); szkoły mundurowe; instytuty oraz organizacje związane z granicami, ruchem transgranicznym, wymianą graniczną; media z branży zaopatrzenia i techniki służb mundurowych

ZGŁOSZENIE

Jeśli chcą Państwo poznać cennik bądź zgłosić swój udział w Targach prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie pytania.

FORMULARZE DODATKOWE

Zainteresowanych udziałem w Targach zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt

USŁUGI I WYPOSAŻENIE

Budowa stoisk, wyposażenie dodatkowe, spedycja

Wstęp

KONFERENCJA

Konferencja ma charakter zamknięty. Wstęp tylko dla Wystawców Targów Ochrony Granic i zaproszonych Gości. Jeśli nie otrzymałeś zaproszenia, a chcesz wziąć udział w konferencji, skontaktuj się z organizatorem (p.godzina@targi.lublin.pl)

TARGI

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia Targów Ochrony Granic. Wstęp na targi dla przedstawicieli branży  jest bezpłatny po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Cena biletu bez rejestracji: 100 zł + VAT

Patroni i Partnerzy

Zespół

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu

81 458 15 11

Targi Lublin SA
ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin

info@targi.lublin.pl